En aquest document pdf trobareu el resum de l’apartat de l’anabolisme. Hi ha la descripció dels cloroplasts (origen, localització i estructura), la fase lluminosa de la fotosíntesi ( amb la fotòlisi de l’aigua, la generació del poder reductor i la formació d’ATP), la fase fosca de la fotosíntesi (amb la fixació del carboni i el cicle de Calvin), les diferències entre les plantes C3, C4 i CAM, la definició de fotorespiració i els diversos tipus de quimiosíntesi bacteriana.

Espero que sigui d’ajuda per la preparació de l’examen.

anabolisme fotosíntesi

Categories: 2n Btx Biologia

Leave a Reply