Cal vigilar de no confondre glicerina, el component dels acilglicèrids (lípids) format per una cadena hidrocarbonada de 3 carbonis amb grups alcohol (hidroxils =OH), amb la glicina, un aminoàcid que té com a radical un grup hidrogen (H) i per tant és l’únic aminoàcid sense carboni alfa asimètric.

Categories: 1r Btx. Biologia

Leave a Reply