En el diari abc digital van publicar les 10 troballes més importants de la dècada.

Los diez hallazgos científicos

La primera de les troballes és la importància del DNA escombraries. En tots els DNA’s hi ha una gran quantitat de material que no codifica per proteïnes, al que s’ha anomenat “ADN escombraries o no codificant”. En els humans representa el 97% de tot el nostre material genètic. El científic Peter Andolfatto, va publicar l’any 2005 un article on suggeria que aquest ADN que no codifica per proteïnes té una gran importància evolutiva.

L’any 2003  es va publicar l’article amb les dades que demostraven de l’expansió de l’Univers. Fa uns 13.000 milions d’anys va haver la gran explosió (Bing Bang) i l’¡univers s’ha ant expandint. Els científics creien que el ritme d’aquesta expansió s’aniria reduint de mica en mica per l’atracció gravitatòria de la matèria que forma part de l’univers. Les dades dels darrers anys demostren  que no és així. L’expansió de l’univers confirmada amb els estudis demostra que s’està accelerant, i contradiu el procés que caldria esperar si només existís la massa de la matèria ordinària (la que podem veure o detectar amb la tecnologia actual). La matèria fosca, que podria constituir el 73% de l’univers, podria estar en forma de planetes flotant lliurement o com a estrelles (nanes marrons), o com a matèria perduda (matèria fosca freda).

La tercera de les importants troballes de la dècada ha sigut la demostració per part del doctor Victor Grinaschi de la Universidad del Salvador en Argentina, que els ossos de medul·la de dinosaure contenen ADN. Ho va fer mitjançant el reactiu de Schiff (que tenyeix de magenta els grups aldehid).

L’any 2008 la NASA va confirmar l’existència d’aigua al planeta roig. El braç robòtic de la sonda “Phoenix” va agafar una mostra de terra marciana i la va dipositar en un instrument que identifica els vapors d’aigua. Va comprovar que aquest fragment de gel era aigua. Aquesta descoberta obre les portes a investigar la possibilitat de vida a Mart. L’aigua és l’element essencial per a la vida donant la possibilitat a l’existència de trobar microorganismes animals o vegetals i demostrar que el sorgiment de la vida sobre un planeta no és un fet exclusiu de la Terra. Alguns científics creuen que, Mart devia tenir una atmosfera més gruixuda i densa que l’actual, que permetia l’existència d’aigua en estat líquid: s’explicarien així els jaços dels rius, ara ja secs, descoberts per les sondes americanes Mariner i Viking.

Els científics Shinya Yamanaka i George Daley, l’any 2010 han sigut capaces de transformar cèl·lules adultes en cèl·lules mares que poden produir teixits de diverses parts del cos. D’aquesta manera es podrien tractar malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer i el Parkinson, o generar teixits i òrgans per substituir-ne de malalts.

En 2007, el NIH (National Institutes of Health) de EE.UU. inicià el Projecte Microbioma Humà (Human Microbiome Project o HMP). L’objectiu és produir el genoma de referència d’uns 900 bacteris del microbioma humà, catalogar tots els seus gens i desenvolupar tècniques de metagenòmica (ciència que estudia els gens microbians extrets directament de comunitats en mostres ambientals sense cultivar)  i pangenòmica (anàlisis de la diversitat genètica dins una mateixa espècie) per analitza’ls. A mitjans de l’any 2010 s’havien seqüenciat els genomes de 356 microorganismes, 178 de complerts, i hi ha identificats gairebé 600.000 polipèptids de més de 100 aminoàcids.

En aquests darrers 10 anys el nombre de planetes de fora del Sistema Solar (exoplanetes) s’ha multiplicat per 40, i amb les informacions que segueixen arribant de les sondes enviades encara aniran augmentant més. Amb tot això es pretén buscar planetes similars a la Terra dins de l’Univers.

La inflamació és una resposta a un trauma o infecció, però en la darrera dècada també s’ha relacionat amb la propensió a patir determinats càncers. El fet de patir d’inflamació crònica pot portar a les cèl·lules a interpretar-ho com si fos una resposta davant del perill. La proteïna p100 està relacionada amb els dos processos. En aquesta dècada també ha quedat demostrada la disminució del risc de patir càncer en relació amb la presa amb regularitat de diversos antiinflamatoris.

L’any 2007 es van presentar a la Universidad Politécnica els avenços tecnoògics de la fotònica, entre ells, uns metamaterials que fan que determinats objectes siguin invisibles i indetectables, com equips de les forces de seguretat, i que en un futur podrien aplicar-se en avions de combat, míssils i carros de combat.

El canvi climàtic és un fet cada cop més documentat, actualment ja es coneixen les causes i quins gasos són els que provoquen aquest increment de la temperatura mitjana de la Terra. Cal que tots els països del món prenguin mesures polítiques i ciutadanes per poder minimitzar l’emissió d’aquesta gasos i amb això aquest canvi climàtic que els humans hem accelerat.

Leave a Reply