En aquest pdf hi ha resums sobre les lleis de Mendel i genètica Mendeliana. En ell hi ha un resum de la vida i els treballs de Mendel, un compendi de conceptes relacionats amb genètica (gen, cariotip, genotip, fenotip, homozigot, heterozigot, híbrid, dominant, recessiu, al·lel…) i alguns esquemes resums.

Per entendre la importància dels descobriments de Mendel, cal situar-lo en la seva època i en el seu context. És un dels grans científics de la història, i el pare de la genètica moderna de la que tant s’espera en el futur. Cal valorar la seva paciència, perseverança i curiositat, que són les forces que mouen els científics a fer els seus descobriments. La seva tasca representa un gran exemple per a qualsevol que el vulgui seguir en aquest meravellós món de la ciència i de l’estudi de la vida.

Genètica Mendeliana

Categories: Uncategorized

Leave a Reply