En aquesta web hi ha algunes informacions, resums i activitats sobre genètica mendeliana.

http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U4/index.htm

Categories: 2n Btx Biologia

Leave a Reply