En el següent pdf trobareu informació, teoria, esquemes i dibuixos dels processos de duplicació de l’ADN, l’expressió gènica (la transcripció, la traducció) i la regulació gènica (operons), tant en eucariotes com en procariotes.
Duplicació-Traducció-Transcripció

Categories: 1r Btx. Biologia

Leave a Reply