Una ONG lleva la detección y el tratamiento a las aldeas de Bangladesh

Una voluntaria explica cómo se diagnostica la enfermedad. Thierry Falise / The Global Fund

Una voluntaria explica com es diagnostica la malaltia. Thierry Falise / The Global Fund

El dia 24 de març es va celebrar el Dia Mundial de la tuberculosis, una malatia d’origen bacterià que afecta a moltes persones al món, sobretot en paisos com la India o Bangladesh. Els habitants d’Anowara Upazilla, una vila a una hora i mitja per carretera de la segona ciutat de Bangladesh, Chittagong, són els  protagonistes, des de l’any 2004, d’un dels programes més exitosos per al control de la malaltia. Aquet està organitzat pel Comité per l’Acción Rural de Bang (BRAC), una de les ONG més potents del país. Aquest programa està finançat per financiado pel Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis (GF)

La razón de este éxito, difícil de cuantificar en un país que sólo desde 2008 exige el certificado de nacimiento, la resume la historia de

Sahela Begun és l’escollida pel BRAC per exercir el paper  de shabkta sheka (voluntaria de salut). El seu marit va morir de tuberculosis fa 10 anys, tot i haver estat diagnostical a l’hospital de Chittagong, degut a haver fet un tractament de manea irregular. Té un paper essencial en la detecció precoç de la malaltia, que ha passat de detectar-se en un 44% dels casos de tuberculosis pulmonar amb esput positiu, al 73% des de que es va implantà el programa.

L’altre important paper de la shabkta sheka és encarregar-se que els afectats compleixin amb un tractament llarg, però molt eficaç, que cura el 91% dels casos. Aquests èxits serveixen per incentivar als veïns de la necessitat de teràpia.  Quan acaben en tractament de 6 mesos i seguint un protocol establert per la OMS en 1993 per aconseguir que els pacients es tractin fins la curació total, cada persona reb 300 takas (una mica més de 4 dolars). Aquest protocol rep el nom de Tractament d’Observació Directa.  Un altre funció de Begun és el de participar en el programa de microcrèdits de BRAC venent a baix cost productes fitosanitaris, com compreses.

Un cop al mes tenen lloc unes xerrades educatives on un Charlas educativas on un altre voluntària explica els símptomes i el procés de detecció de la malaltia. A qui cregui tenir-ne algun es prenen dos mostres d’esput (a darrera hora de la nit i primera el matí, i s’analitzen al microscopi buscant la presència del bacil de Koch. Si la mostra és positiva shabkta sheka es farà càrreg del pacient.

El ministre de Salut i Benestar Familiar, Ruhal Hache, no dubte en afirmar que l’aigua és el problema més important. El doctor de la OMS Erwin Cooreman opina que “Tenir cases més grans i millor ventilades seria de vital importància”.

Noticia extreta de El pais digital.

Imatges extretes de www.inserm.fr i www.abc.es i de http://www.tbepidemic.org/countries/what-tb
Categories: 2n Btx Biologia, Biologia

Leave a Reply