En el darrer congrés anual fet a Paris el passat 25 de maig, l’Organització Mundial de la Salut Animal (OIE) va anuncià l’eradicació de la pesta bovina al món a 198 estats i territoris amb animals susceptibles de contraure la malaltia. Aquest fet que suposa l’eliminació per primer cop duna malaltia animal per part de l’home.

Imatge extreta de www.virology.net

El director general de la institució, Bernard Vallat, ho va qualificar d’“esdeveniment històric” l’eradicació d’ “una de les malalties més mortíferes” en els bovins. Vallat  ha atribuït aquesta fita a la cooperació entre les organitzacions internacionals i dels serveis veterinaris i va recordar que el principal problema per aconseguir-ho era la “manca de recursos en diversos països afectats”.

El virus que provoca aquesta malaltia està present en alguns laboratoris per la producció de vacunes. És un virus de l’espècie Rinderpest virus (nom que prové de l’alemany i vol dir plaga del bestiar), amb un material genètic de RNA monocatenari negatiu. Aquest virus afecta a diversos animals biungulats (amb dues ungles) salvatges (búfals) i domèstics. La seva taxa de mortalitat pot arribar al 100%.

 Imatges extretes de: http://microbewiki.kenyon.edu/i http://www.planet-techno-science.com

Leave a Reply