E. coli O157: H7 es va identificar per primera vegada en el Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC) l’any 1975, però no va ser fins el 1982, que la E. coli O157: H7 va ser determinat de manera concloent que la causa de la malaltia entèrica. Arran dels brots de malalties transmeses pels aliments que va involucrar a diversos casos de diarrea amb sang, E. coli O157: H7 es va associar fortament amb la colitis hemorràgica.

Imatge de diversos cultius d’Escherichia coli O157 en diversos medis. Imatge extreta de www.fda.gov.

El CDC va estimar l’any que dels 73.000 casos d’E coli O157: H7 que es produeixen cada any als Estats Units, aproximadament 2.000 persones van ser hospitalitzades, i 60 persones van morir com a conseqüència directa d’E coli O157: H7, infeccions i complicacions.

E. coli O157: H7 es creu que viu sobretot en els intestins del bestiar, però també s’han trobat en els intestins dels pollastres, cérvols, ovelles, cabres i porcs. Els animals no pateixen la malaltia, sinó que són reservori del bacteri.

E.coli és un bacteri típic intestinal, però la soca O157 fabrica una toxina, anomenada Shiga capaç de produir la Síndrome urèmica hemolítica (SUH) que causa insuficiència renal, anèmia hemolítica microangiopatia, trombocitopènia, defectes de coagulació i signes neurològics variables.

Imatge de bacteris Escherichia coli en procés de divisió cel·lular (bipartició). En Blau s’observen els nuclis als extrems, en groc els flagels peritrics, i en taronja el citoplasma. Imatge extreta de www.gosee.de

Aquest bacteri intestinal s’ha posat en boca de tots degut a un brot infecciós a Alemanya, on hi ha hagut 10 morts. Els casos d’infecció pel bacteri intestinal supera els 1200 afectats, amb 352 afectats per la SUH segons l’ Institut Robert Koch de Berlín.

Imatge principal extreta de: http://scalene.fr/

Categories: 2n Btx Biologia, Biologia

Leave a Reply