Galicia és una de les zones de cria de marisc més importants del món, però des de fa anys està patint la disminució de la qualitat per culpa del bacteri E.coli. El 90% de la superfície de les zones de cria de marisc estan afectades per aigües fecals que arriben a aquestes zones sense passar per un procés de depuració, tot i ser obligatori per una normativa europea que des de l’any 2006 les poblacions costaneres de més de 2.000 habitants tinguin una depuradora per aquest fet.
Les zones es classifiquen en A, B i C. La zona A es pot vendre directament al consumidor, és una zona neta amb menys de 230 bacteris per 100g de marisc. La zona B, un 86% del total,  té entre 230 i 4.600 bacteris /100g, i el marisc ha de passar un procés de depuració per poder ser venut al consumidor. La zona C, que és un 5% del total, té més de 4.600 bacteris /100g i el marisc no es pot extreure.

Imatge de: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH, extreta de http://www.niaid.nih.gov

Categories: 2n Btx Biologia, Biologia

Leave a Reply