Existeixen diferents tipus de cèl·lules mare amb capacitats diferents. Les cèl·lules mare pluripotents o embrionàries s’obtenen d’embrions humans, creats per tècniques  de fecundació in vitro, i que ja no poden ser utilitzats. Aquestes cèl·lules tenen una gran capacitat d’expansió en cultiu i el potencial de diferenciar-se de qualsevol tipus de teixit, però també de generar tumors. També podem obtenir cèl·lules mare pluripotents a partir de cèl·lules adultes que es desdiferencien. Això permet utilitzar teixits del propi pacient evitant el rebuig.

El rebuig és un dels problemes en els transplantaments, per evita’l els pacients prenen immunosuperssors durant la resta de la seva vida,  i tot iaixí, molts acaben al cap d’uns 10 anys rebutjant l’òrgan i necessitant un altre transplantament. El sistema immune del pacient està preparat per atacar les substàncies extranyes i al rebre un òrgan o teixit d’un donant el reconeix com a estrany i pot ataca’l, com ho faria amb un microorganisme patogen, o amb cèl·lules infectades.

La tècnica de les cèl·lules mare tracta de que el donant no només doni l’òrgan sinó també cèl·lules mare hematopoètiques que regeneren totes les cèl·lules sanguínies i per tant el sistema de defensa, fent que tots dos siguin compatible. Abans de fer el transplantament s’anul·la mitjançant radioteràpia el sistema immunològic del pacient i es reconstrueix amb cèl·lules de moll de l’ós del donant modificat traient  els marcadors propis.

Al març de 2012 es va donar a conèixer l’experiència en 8 pacients trasplantats de ronyó, on 5 d’ells després d’un any no havien pres cap immunosupressor. Aquesta es van convertir en quimeres, ja que tenen material genètic d’ells i del donant. Dels altres tres un va tenir una infecció viral, i els altres dos no van acceptar el nou sistema immune.

Aquesta tècnica no només pot servir per transplantaments, sinó també per regenerar teixits: s’està provant en ratolins per regenerar mielinització de les neurones, en regeneració de cèl3lules B del pancrees per tractar la diabetes, o regeneració òssia.

Imatge d’un embrió de 8 cèl·lules extreta de http://ladulceespera.blogspot.com.es

Categories: 2n Btx Biologia

Leave a Reply