Un altre any de cara a preparar la selectivitat hi ha aquests exercicis proposat’s des de la Generalitat. Són tipus test i ajuden a repasar alguns conceptes. de qualsevol de les matèries.

La web per mirar el posa’t a prova és:

www.gencat.cat/universitats/posataprova/

La imatge superior està feta al museu de la Evolució de Burgos per mi mateixa.

Leave a Reply