Fins ara amb  els microscopis electrònics s’obtenien imatges en blanc i negre, ja que es forma gràcies a l’impacte i rebot d’electrons dins un tub on hi ha el buit, però un grup d’investigadors de la Universitat de Califòrnia ha aconseguit crear un microscopi electrònic multicolor.

L’article, amb l’autor principal Stephen Adams, s’ha publicat en la prestigiosa revista Cell Chemical Biology amb el títol: ” Multicolor Electron Microscopy for Simultaneous Visualization of Multiple Molecular Species“:

http://dx.doi.org/10.1016/j.chembiol.2016.10.006

La tècnica consisteix a cobrir la mostra amb ions metàl·lics i després amb l’ús d’un detector que captura els electrons i els converteix en color (vermell, verd i groc).
Categories: Biologia

Leave a Reply