El científic Daniel Nocera i un equip de químics, com Pamela Silver,  i biòlegs de sistemes de Harvard, han co-creat la fulla artificial 2.0 (bionic leaf 2.0) en una base de silicona. És un sistema que utilitza l’energia solar per trencar la molècula d’aigua i bacteris que utilitzen l’hidrogen en el seu metabolisme per sintetitzar fueloil. Per fer-ho utilitzen un catalitzador de cobalt i fòsfor que no incrementa les espècies aeròbiques. L’eficiència del procés és proper al 10%, molt similar al de les plantes. Els hidrocarburs que s’obtenen són isobutanol i isobutanol.

A més aquest sistema s’ha utilitzat per crear PHB, el polihidroxibutirat, un polímer biodegradable,  precursor de bioplàstics. Aquest darrer procés ja havia estat demostrat pel científic Anthony Sinskey del MIT.

Noticia publica en la revista Sience: http://science.sciencemag.org/content/352/6290/1210

Leave a Reply