Durant 10 dies han hagut uns incendis a Ucraina,  afectant a 3.000 hectàrees de la zona d’exclusió per radioactivitat. Encara no s’han extingit però si que han començat a controla’ls,  i això ha provocat una alerta mundial per la seva proximitat als dipòsits de residus radioactius. Va arribar a Pripiat i ara ja es troba a 2km dels dipòsits de Pidlisnv on s’emmagatzemen els més radioactius de la zona.  Aquests incendis han provocat un augment de la radioactivitat 16 cops més fort del normal.

La Terra, els arbres de la zona que fins ara contenien part de la radioactivitat l’han alliberat a l’atmosfera.   S’espera que en els propers dies es puguin extingir.

Imatge d'un mesura de radioactivitat prop de Chernobyl.

Imatge d’un mesura de radioactivitat prop de Chernobyl.

 

 

 

Leave a Reply