En aquest link de la Generalitat trobareu els examens de selectivitat, amb els enunciats i les pautes de correcció, dels darrers 3 anys (juny i setembre) i informació de l’estructura de l’examen i criteris generals d’avaluació de cada matèria per aquest any. http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/examens/index.html

Cal vigilar de no confondre glicerina, el component dels acilglicèrids (lípids) format per una cadena hidrocarbonada de 3 carbonis amb grups alcohol (hidroxils =OH), amb la glicina, un aminoàcid que té com a radical un grup hidrogen (H) i per tant és l’únic aminoàcid sense carboni alfa asimètric.