La porfíria és un grup de malalties metabòliques causades pel mal funcionament de les proteïnes implicades en la fabricació del grup Hemo. Afecta a una de cada 10.000 persones, per això està considerada una malaltia rara. En ella hi ha una sobreproducció i acumulació de les porfirines, i els seus precursors, l’àcid delta aminolevulínic (ALA) i el porfobilinògen (PBG). Es classifiquen segons 3 criteris: -    l’enzim afectat -    entre les [...]

Cal vigilar de no confondre glicerina, el component dels acilglicèrids (lípids) format per una cadena hidrocarbonada de 3 carbonis amb grups alcohol (hidroxils =OH), amb la glicina, un aminoàcid que té com a radical un grup hidrogen (H) i per tant és l’únic aminoàcid sense carboni alfa asimètric.