En aquest pdf trobareu un resum del catabolisme. En ell hi ha les principals vies metabòliques, com la glicólisi, la fase de la piruvat deshidrogenasa, el cicle de Krebs, la cadena de transport d’electrons i la fosforilació oxidativa. Explicant la seva localització cel·lular, els substrats inicials i finals i el balanç energètic de la via. També trobareu informació del catabolisme cel·lular anaeròbic, parlant dels diversos tipus de fermentació, fent èmfasi [...]

En aquest pdf teniu un resum del concepte de metabolisme, i la relació entre anabolisme i catabolisme. METABOLISME