Les fibres de les teranyines semblen molt fràgils, però si tenim en compte la seva mida, d’unes tres micres de diàmetre, i les comparem amb un cabell humà de més de 70 micres, ens adonem que són més fortes del que semblen, ja que la teranyina té una resistència superior a la del acer. La resistència es defineix com “ Propietat que tenen els cossos de suportar l’acció d’agents mecànics, físics [...]

En aquest pdf trobareu el resum amb esquemes del tema dels àcids nucleics. Hi ha la composició (components químics) i l’estructura dels diferents tipus (ADN i ARN), i la dels seus monòmers i com s’ellçacen, quins són els diferents nivells d’empaquetament del DNA, segons la seva complexitat, la localització i funció del DNA en els éssers vius (procariotes i eucariotes) i en els virus, diferents tipus de nucleòtids que poden [...]

Els cultius de transgènics han incrementat al 2012 arribant als 170’3 milions d’hectàrees. Els cultius genèticament modificats van iniciar-se al 1996. Un organisme transgènic és aquell al que se li ha introduït un gen procedent d’una altres espècie que li proporciona una característica desitjada, com un major rendiment per increment de la mida de flors, fruits o fulles, la resistència a herbicides o plaguicides, millor adaptació a condicions adverses com [...]

Avui, 20 de juliol de 2010 fa 189 anys del naixement de Gregor Mendel, el pare de la genètica. Amb la meticulositat i l’estudi dels pèsols va saber trobar i ennunciar les lleis de l’herència. Va ser un home avançat al seu temps, que no va ser entés per la comunitat científica del als eva època. No va ser fins després de la seva mort quan els seus descobriments van [...]

Aqui trobareu alguns exercicis d’exemple pel tema de la duplicació i expressió gènica tant en eucariotes com en procariotes. Avaluació duplicació expressió gènica Imatge extreta de: www.ramonbiogeo.com

En el següent pdf trobareu informació, teoria, esquemes i dibuixos dels processos de duplicació de l’ADN, l’expressió gènica (la transcripció, la traducció) i la regulació gènica (operons), tant en eucariotes com en procariotes. Duplicació-Traducció-Transcripció

El xocolata és un aliment i un plaer. Tot just a finals del 2010 s’ha pogut seqüenciar el genoma de la varietat criolla de l’arbre del cacau (Theobroma cacao), del que s’obtenen xocolates negres d’excel·lent qualitat, però és molt susceptible a les plagues. S’han començat a identificar alguns gens, entre ells els que influeixen en l’olor, sabor i color de la xocolata, o en el seu nivell d’antioxidants. Aquests descobriments [...]

En aquest pdf hi ha resums sobre les lleis de Mendel i genètica Mendeliana. En ell hi ha un resum de la vida i els treballs de Mendel, un compendi de conceptes relacionats amb genètica (gen, cariotip, genotip, fenotip, homozigot, heterozigot, híbrid, dominant, recessiu, al·lel…) i alguns esquemes resums. Per entendre la importància dels descobriments de Mendel, cal situar-lo en la seva època i en el seu context. És un [...]

En aquesta presentació trobareu informació bàsica de genètica. [slideshare id=365142&doc=gentica-1208801925165741-8]

En aquesta web hi ha algunes informacions, resums i activitats sobre genètica mendeliana. http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U4/index.htm