En aquest pdf hi ha resums sobre les lleis de Mendel i genètica Mendeliana. En ell hi ha un resum de la vida i els treballs de Mendel, un compendi de conceptes relacionats amb genètica (gen, cariotip, genotip, fenotip, homozigot, heterozigot, híbrid, dominant, recessiu, al·lel…) i alguns esquemes resums. Per entendre la importància dels descobriments de Mendel, cal situar-lo en la seva època i en el seu context. És un [...]