En aquest pdf trobareu un resum del catabolisme. En ell hi ha les principals vies metabòliques, com la glicólisi, la fase de la piruvat deshidrogenasa, el cicle de Krebs, la cadena de transport d’electrons i la fosforilació oxidativa. Explicant la seva localització cel·lular, els substrats inicials i finals i el balanç energètic de la via. També trobareu informació del catabolisme cel·lular anaeròbic, parlant dels diversos tipus de fermentació, fent èmfasi [...]

En aquest pdf teniu un resum del concepte de metabolisme, i la relació entre anabolisme i catabolisme. METABOLISME

En aquest document pdf trobareu el resum de l’apartat de l’anabolisme. Hi ha la descripció dels cloroplasts (origen, localització i estructura), la fase lluminosa de la fotosíntesi ( amb la fotòlisi de l’aigua, la generació del poder reductor i la formació d’ATP), la fase fosca de la fotosíntesi (amb la fixació del carboni i el cicle de Calvin), les diferències entre les plantes C3, C4 i CAM, la definició de [...]