Un altre any de cara a preparar la selectivitat hi ha aquests exercicis proposat’s des de la Generalitat. Són tipus test i ajuden a repasar alguns conceptes. de qualsevol de les matèries. La web per mirar el posa’t a prova és: www.gencat.cat/universitats/posataprova/ La imatge superior està feta al museu de la Evolució de Burgos per mi mateixa.

Buscant informacions de Ciències de la Terra he arribat a aquesta plana web. http://www.testeando.es/asignatura.asp?idA=5 En ella hi ha tests classificats per temes, amb preguntes interessants, es pot fer multijugador, amb temps i sense… i moltes altres combinacions. És una bona preparació per exàmens i de cara a selectivitat. Us animo a intentar-ho i a fer competicions amb els companys!

En aquest link de la Generalitat trobareu els examens de selectivitat, amb els enunciats i les pautes de correcció, dels darrers 3 anys (juny i setembre) i informació de l’estructura de l’examen i criteris generals d’avaluació de cada matèria per aquest any. http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/examens/index.html